שיחות בגן עדן פריידי מרגלית ואלימור הניג

״בטיפול״ - עם ישראל על ספת הטיפולים

על פי גישת המטאיזם כל מה שמתקיים סביבנו הוא השתקפות מדויקת של המתרחש בתוכנו. לכן, גם המלחמה החיצונית, אמיתית ומדממת עד כאב, היא עדין השתקפות, הקרנה, של המלחמה הפנימית שבתוכנו. האזינו עד הסוף, ותהנו מהזדמנות להתנסות בפרוטוקול טיפולי אונליין.

התפתחות רוחנית